Patel Times

40 વર્ષ ની પરણિત મહિલાને કુંવારો યુવક ગમી ગયો,રાત્રે 30 વાર યુવક સાથે માણ્યું શ-રીર સુખ,આખરે સંતોષ ન થતા

જ્યારે પાક પાકી ગયો, ત્યારે વાનર પુત્રએ તમામ વાસણો એકઠા કર્યા અને તેમાંથી તેને આખા વર્ષ માટે પૂરતા પ્રમાણમાં ચોખા મળ્યા. આ પછી બધા ભાઈઓ ઘોડો ખરીદવા નીકળ્યા અને વાનરનો દીકરો પણ તેમની સાથે ગયો પણ તેની પાસે પૈસા નહોતા, તેણે ઘરમાંથી માત્ર લચ્છાનો દોર લીધો; તેના ભાઈઓ તેને પોતાની સાથે લઈ જતા શરમાતા હતા, તેથી તેઓએ તેને વિદાય આપ્યો, તેથી તે તેઓની આગળ તે જગ્યાએ ગયો જ્યાં ઘોડા વેચનારાઓ રહેતા હતા. ભાઈઓને મોડી રાત્રે પહોંચવામાં મોડું થયું, તેથી તેઓએ બીજા દિવસે સવારે ઘોડો ખરીદીને તેના પર ઘરે જવાનો નિર્ણય કર્યો,

તેથી તેઓએ રાત માટે પડાવ નાખ્યો. વાનરનો દીકરો આખી રાત તેમનાથી તબેલાના બીમ પર સંતાતો રહ્યો; અને રાત્રે ઘોડાઓ એકબીજાની વચ્ચે ચર્ચા કરવા લાગ્યા કે કોણ સૌથી વધુ દૂર દોડી શકે છે, અને “એક ઘોડીએ કહ્યું કે હું જમીન પર બાર માઈલ સરપટ કરી શકું છું અને પછી હવામાં બાર માઈલ ઉડી શકું છું.” જ્યારે વાંદરાના પુત્રએ આ સાંભળ્યું, ત્યારે તે નીચે ઊતર્યો અને તેના ખુરમાં ઘોડી નાખીને તેને લંગડી બનાવી દીધી.

બીજે દિવસે સવારે ભાઈઓએ જોઈતો ઘોડો ખરીદ્યો અને બધા તેના પર સવાર થઈને ચાલ્યા ગયા. પછી વાનર પુત્ર ઘોડાના વેપારી પાસે ગયો અને વેપારીને પૂછ્યું કે ઘોડી કેમ લંગડી છે અને વેપારીને તેની સારવાર કરવાની સલાહ આપી. પરંતુ વેપારીએ કહ્યું કે આ નિરર્થક છે: જ્યારે ઘોડાઓ બીમાર પડે છે ત્યારે તેઓ મૃત્યુ પામે છે; પછી વાનર પુત્રએ પૂછ્યું કે જો તે ઘોડી વેચી દે, તો તેના બદલામાં તે તેને લચી દોરડું આપશે.

આ પ્રાણી નકામું છે એમ વિચારીને વેપારી સંમત થયો, તેથી જ તેણે વાંદરાના પુત્રને ઘોડી વેચી દીધી અને વાનર પુત્ર તેની સાથે આગળ વધ્યો, પરંતુ જ્યારે તે તેમની નજરથી બહાર ગયો ત્યારે તેણે ખુરમાંથી એક સ્પ્લિન્ટર લીધું અને તેને દૂર કર્યું. અને ઘોડીની લંગડાતા સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી. પછી તે ઘોડી પર બેઠો અને તેના ભાઈઓની પાછળ ગયો, અને જ્યારે તે લગભગ તેમની પાસે પહોંચ્યો, ત્યારે તે હવામાં ઉડ્યો અને તેમને પસાર કરીને પહેલા ઘરે પહોંચ્યો.

ત્યાં તેણે ઘરની બહાર ઘોડી બાંધી અને જઈને સ્નાન કર્યું અને જમ્યા પછી ભાઈઓની રાહ જોવા લાગ્યો. તેઓ બધા આખો દિવસ પહોંચી શક્યા નહોતા, પછી જ્યારે તેઓ આવ્યા ત્યારે તેઓએ વાંદરાના પુત્ર અને તેની સવારીને જોયો અને બધાને કુતૂહલ થયું કે વાનર પુત્ર તેમની પહેલા ઘરે કેવી રીતે પહોંચ્યો. તે બધા સ્વ-વખાણથી ભરેલા હતા કે તેમનો ઘોડો વાંદરાના પુત્રની ઘોડી કરતાં ઘણો ઝડપી છે.

આ બતાવવા આતુર તેણે ઘોડા દોડ સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું. બે-ત્રણ દિવસ પછી ઘોડાની દોડ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને બંદર પુત્રની ઘોડીએ બીજા ઘોડાને પાછળ છોડીને જમીન પર બાર કોસ અને હવામાં બાર કોસ આસાનીથી પાર કરી. પછી તેઓ બધા તેને પોતાના ઘોડા સાથે બદલવા માંગતા હતા, પરંતુ તેણે એમ કહીને ના પાડી દીધી કે તેણે પહેલેથી જ તેનો ઘોડો પસંદ કરી લીધો છે તેથી તે હવે કોઈ ફેરફાર કરવાના નથી.

Read More

Related posts

મારી ઉમર 35 વર્ષની છે મારો દીકરો તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે બેડરૂમમાં શ-રીર સુખ માણતો હતો તેને જોઈને મને પણ ઈચ્છા થાય છે પણ…

arti Patel

રાતના સમયે શીતલભાભી પારદર્શક નાઈટડ્રેસ પહેરી મારી બાજુમાં ચીપકીને બેસી ગયા અને હાથ મારા સાથળ પર મૂકતા હું ભાન ભુલ્યો અને પછી…

arti Patel

હું 30 વર્ષની પરણિત મહિલા છૂ જીજાજી સાથે શ-રીર સુખ દરમ્યાન હું તેનું પાણી પી જાવ છું તેનાથી મને ગ-ર્ભ નથી રહેતો…મારે શું કરવું જોઈએ

arti Patel