ધનતેરસ પર આ વસ્તુઓ ખરીદવી અશુભ માનવામાં આવે છે

શાસ્ત્રો અનુસાર કેટલીક એવી વસ્તુઓ કહેવામાં આવી છે જેને ધનતેરસના દિવસે ખરીદવી અશુભ માનવામાં આવે છે.

લોખંડની વસ્તુઓઃ લોખંડનો સંબંધ શનિ ગ્રહ સાથે હોવાથી આ દિવસે બને ત્યાં સુધી લોખંડની વસ્તુઓ ન ખરીદવી.

સિરામિક અને કાચના વાસણો: ધનતેરસના દિવસે તમારે સિરામિક અને કાચના વાસણો ન ખરીદવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. કાચ અને ચાઈનીઝ વાસણોને રાહુનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. આ વસ્તુઓ તમારા ઘરની શુભતાને પ્રભાવિત કરે છે.

પ્લાસ્ટિક વસ્તુઓ: જો તમે ધનતેરસના દિવસે પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ ખરીદો છો, તો તે તમારા જીવનમાં આશીર્વાદને અટકાવે છે.

કાળા રંગની વસ્તુઓ ન ખરીદવીઃ શાસ્ત્રો અનુસાર ધનતેરસ પર કાળા રંગની વસ્તુઓ ખરીદવી શુભ માનવામાં આવતી નથી. આ વસ્તુઓ તમારા જીવનમાં નકારાત્મકતા લાવે છે.

તીક્ષ્ણ વસ્તુઓઃ આ દિવસે તીક્ષ્ણ વસ્તુઓ એટલે કે છરી, સોય વગેરે ન ખરીદવી જોઈએ. આ વસ્તુઓ નકારાત્મકતા દર્શાવે છે.